Datum för Fastighetsdeklaration

Du ska ha skickat in fastighetsdeklarationen senast den 1 nov. Fastighetsdeklaration till 2017 års fastighetstaxering av alla lantbruk ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).