Några datum att komma ihåg!

3 september

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

14 september

Underskott av slutlig skatt

Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i juni. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

  • momsen för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

21 september

En periodisk sammanställning för augusti 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer i vårt nyhetsbrev >>