Kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

Många personer som har utländsk examen har svårt att få jobb inom det område där de är utbildade. Regeringen satsar nu 320 miljoner för att göra dessa utbildningar gångbara i Sverige. Du som kan ta del av detta har utländsk utbildning till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare. 

Läs mer på www.regeringen.se