Läget i ekonomin – september

Stämningsläget i den svenska ekonomin stärktes under september och flera indikatorer uppvisade en positiv utveckling. Stockholmsbörsen går dock i motsatt riktning och har fallit tillbaka till årets ingångsvärde.
Source: Nyheter från Ekonomifakta