Förmån av dator och telefon i enskild firma

I ett ställningstagande har Skatteverket redogjort för hur kostnader för dator och telefon i enskild firma är avdragsgilla. Själva utgiften för utrustningen är avdagsgill i firman, även om den till delar används privat. Den privata användningen i form av del av abonnemangsavgiften och trafikkostnader är en beskattningsbar förmån hos företagaren.

Ställningstagandet går igenom ett antal situationer och reder ut begreppen.