Personalliggare i flera branscher – förslag

Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med personaliggare ska kunna utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

Företag som använder sig av svart arbetskraft skaffar sig konkurrensfördelar framför seriösa företag. Svartarbete har negativa följder för sysselsättning och produktivitet samt bidrar till social dumpning. Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2017.

Skatteverkets pressmeddelande här.