Skatteavdrag från lön till skolungdom

Till sommaren hör feriearbetande skolungdomar. Vad ska man tänka på? Det finns möjlighet för arbetsgivaren att i vissa fall avstå från att göra skatteavdrag. För att detta ska vara möjligt ska mottagaren uppfylla följande villkor:

 

  • mottagaren är studerande
  • mottagaren är bosatt i Sverige hela året
  • personens sammanlagda inkomst under året ska vara mindre än ett visst belopp, vilket för beskattningsåret 2016 uppgår till 18 739 kronor.
  • Den studerande ska fylla i en blankett och intygar därmed att man uppfyller villkoren för befrielse från skatteavdrag.

 

Blanketten heter SKV 434 och finns här.