Vad händer efter etableringsuppdraget?

Source: Nyheter från Ekonomifakta