Vi underskattar vår största utgift

För de flesta hushåll är skatten den största utgiften. Ändå visar en ny undersökning att vi konsekvent underskattar hur mycket vi faktiskt betalar.
Source: Nyheter från Ekonomifakta