Vilket ansvar har man för sjukskrivna medarbetare – förslag

Regeringen föreslår nya regler kring sjukskrivningar, kallad hälsoväxling. Vad innebär detta förslag som kom i början av april? I korthet följande – regeringen vill att arbetsgivaren betalar 25 procent av den anställdes sjukpenning efter 90 dagers sjukskrivning. Som en kompensation för detta vill man sänka arbetsgivaravgiften med 0,16 procentenheter. För små arbetsgivare vill man införa ett högkostnadsskydd.

Lägg märke till att den bortre gränsen i sjukförsäkringen har tagits bort, vilket innebär att kostnader för långa sjukskrivningar kan bli betydande för arbetsgivaren.

Detta är fortfarande ett förslaget som är på remiss till den 7 juni. Om förslaget vinner bifall så kan det börja gälla från 1 juli 2017.